Điều khoản sử dụng

RATIKU là nền tảng (website dịch vụ) giúp cho cha mẹ dễ dàng tìm kiếm trường học cho con thông qua các tiêu chí được chọn lọc và đánh giá từ cộng đồng... được vận hành và phát triển bởi Công ty cổ phần đầu tư phần mềm Bão Công Nghệ. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của Khách hàng. Các Khách hàng đồng ý sử dụng RATIKU sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email contact@baocongnghe.vn.

Bão Công Nghệ bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Bão Công Nghệ có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại https://ratiku.com/dieu-khoan-su-dung.html. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Bão Công Nghệ.

1. Các định nghĩa

RATIKU: là nền tảng tìm kiếm trường học được chạy thương mại tại địa chỉ https://ratiku.com.

Bão Công Nghệ: Là Công ty cổ phần đầu tư phần mềm Bão Công Nghệ - đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng RATIKU.

Khách hàng: Là khách hàng của Bão Công Nghệ

Bên thứ ba: Là Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của Bão Công Nghệ

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn https://ratiku.com/dang-nhap.html hoặc đường link đăng nhập của các ứng dụng được phát triển bởi nền tảng quản lý trường học SchoolCenter https://www.sc.edu.vn.

2. Tài khoản sử dụng

Trong quá trình đăng ký RATIKU, Khách hàng sẽ được tạo tài khoản và mật khẩu.

 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể tạo và cấp quyền cho các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.
 • Khách hàng thông báo ngay cho Bão Công Nghệ khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. RATIKU không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng Bão Công Nghệ sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Bão Công Nghệ (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Bảo vệ quyền riêng tư

Bão Công Nghệ bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng RATIKU cũng như các sản phẩm, ứng dụng do Bão Công Nghệ vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

Bão Công Nghệ cam kết:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, Bão Công Nghệ có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email, điện thoại) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

Bão Công Nghệ bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của Bão Công Nghệ hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của Bão Công Nghệ. Ví dụ, Bão Công Nghệ có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

4. Dữ liệu của Khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản RATIKU của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản RATIKU của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào RATIKU thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản hệ thống RATIKU của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi từ RATIKU.

Khách hàng hiểu rằng Bão Công Nghệ không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên RATIKU; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được Bão Công Nghệ chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản RATIKU là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên RATIKU:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng RATIKU (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép RATIKU thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

Bão Công Nghệ có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

5. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng

RATIKU sử dụng 2 nền tảng Google Analytics, tawk.to để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào RATIKU (thông qua trình duyệt nào, thiết bị nào, vị trí nào) và hành vi, hoạt động của người dùng trên hệ thống RATIKU dựa theo chính sách riêng của từng bên. RATIKU sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.

Cả 2 nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. RATIKU không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra. Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng hệ thống của RATIKU cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.

6. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Hiện tại Bão Công Nghệ có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng RATIKU. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất (không bao gồm việc Khách hàng tự xóa) hoặc lỗi thì Bão Công Nghệ có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Bão Công Nghệ lưu lại. Thời gian tối đa để Bão Công Nghệ thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

7. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng RATIKU

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử Khách hàng mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

Tạm ngừng

Bão Công Nghệ có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi Bão Công Nghệ đã gửi thông báo hoặc gọi điện yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • Bão Công Nghệ cho rằng hệ thống RATIKU đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng hệ thống RATIKU của Khách hàng gây nguy hại tới Bão Công Nghệ và những người khác.

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau

 • Bão Công Nghệ đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bão Công Nghệ theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.
 • Bão Công Nghệ đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • Khách hàng gửi thông báo hoặc gọi điện yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho Bão Công Nghệ bằng văn bản.

Bão Công Nghệ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Bão Công Nghệ chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

8. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

Bão Công Nghệ không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng RATIKU của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng RATIKU sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng RATIKU (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Bão Công Nghệ không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Nền tảng RATIKU được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng - as is” và “có sẵn - as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng RATIKU hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng RATIKU là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào Bão Công Nghệ đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng RATIKU; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng RATIKU; (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng RATIKU; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng RATIKU; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng RATIKU.

9. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

10. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.